Tłumacz przysięgły francuski cena

CENNIK NA TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE (PRZYSIĘGŁE): JĘZYK FRANCUSKI

Tłumacz przysięgły francuski cena – Warszawa Śródmieście

Jedna strona tłumaczenia poświadczonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości to 1.125 znaków ze spacjami (jednostka rozliczeniowa). Koszt tłumaczenia jednej strony poświadczonej (jednostki rozliczeniowej) wynosi:

Potrzebujesz szybkiego tłumaczenia na dziś?

Szybkie tłumaczenia ekspresowe wykonujemy nawet w 1h!

Tłumacz przysięgły francuski cena


Rodzaj dokumentuCena nettoDodatkowe informacje
odpis skrócony aktu urodzenia190 złtłumaczenie poświadczone na język francuski
odpis zupełny aktu urodzenia
240 złtłumaczenie poświadczone na język francuski
odpis skrócony aktu zgonu
190 złtłumaczenie poświadczone na język francuski
prawo jazdy
140 złtłumaczenie poświadczone na język francuski lub język polski
zaświadczenie o niekaralności
190 złtłumaczenie poświadczone na język francuski
świadectwo maturalne
(„nowa matura”)
140 złtłumaczenie poświadczone na język francuski
stare świadectwo dojrzałości
(sprzed roku 2005)
190 złtłumaczenie poświadczone na język francuski
dyplom uczelni wyższej
140 złtłumaczenie poświadczone na język francuski,
w przypadku dyplomów innych niż standardowe lub opatrzonych dodatkowymi pieczęciami koszt może być inny
zaświadczenie o zameldowaniu140 złtłumaczenie poświadczone na język francuski
zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa240 złtłumaczenie poświadczone na język francuski

odpis skrócony aktu małżeństwa
190 złtłumaczenie poświadczone na język francuski

odpis zupełny aktu małżeństwa
240 złtłumaczenie poświadczone na język francuski,
w przypadku zupełnego aktu obejmującego informację o rozwiązaniu małżeństwa koszt tłumaczenia może być wyższy
*Ceny są najczęściej występującymi stawkami w przypadku danego rodzaju dokumentu. Każdy dokument podlega osobnej wycenie ze względu na mogące się pojawiać indywidualne cechy, jak np. dodatkowe pieczęci czy adnotacje.


Tłumacz ustny francuski

Warto podkreślić, że nie każdy tłumacz ustny francuski, który należy do naszego zespołu, to tłumacz zajmujący się tylko przekładami uwierzytelnionymi. Są wśród nas również tłumacze ustni wykonujący inne rodzaje przekładów. Należą do nich:

  • Tłumaczenia symultaniczne – są to tłumaczenia jednoczesne, odbywające się z udziałem specjalnego sprzętu, takiego jak kabiny tłumaczeniowe czy systemy tour guide. W tym typie tłumaczenia tłumacz ustny francuski słucha wystąpienia i jednocześnie wykonuje przekład, pozostając zaledwie kilka sekund za mówcą.
  • Tłumaczenia konsekutywne – to inaczej tłumaczenia następcze, czyli takie, w których najpierw mówi mówca, a potem tłumacz. Segmenty tłumaczenia mogą być różne – fragmenty zdań, całe zdania lub dłuższe kawałki tekstu.
  • Wymienione wyżej typy tłumaczeń mogą mieć miejsce w różnych sytuacjach. Podział ze względu na sytuację tłumaczeniową wygląda następująco:
    • Tłumaczenia konferencyjne – to tłumaczenia symultaniczne podczas różnorakich konferencji czy podobnych eventów
    • Tłumaczenia towarzyszące – tłumaczenia, które mają miejsce podczas wizyt lub delegacji, gdzie tłumacz pełni rolę nie tylko osoby ułatwiającej zrozumienie, ale również wspomagającej klienta i przedstawiającej mu polskie realia
    • Tłumaczenia podczas spotkań, czy to oficjalnych, dyplomatycznych, czy to biznesowych, np. w trakcie negocjacji

Tłumacz przysięgły francuski cena

W celu uzyskania wyceny na tłumaczenia dokumentów z języka francuskiego / na język francuski prześlij skany (zdjęcia) dokumentu z obu stron, a wycenę w 4 trybach realizacji (zwykły, przyspieszony, ekspresowy, super ekspresowy) otrzymasz w 1h. Tłumacz przysięgły francuski – cena na szybkie tłumaczenia.