Tłumacz przysięgły języka francuskiego

Tłumacz przysięgły języka francuskiego MIW Marszałkowska – specjalizujemy się w szybkich tłumaczeniach przysięgłych z języka francuskiego. Po przetłumaczone dokumenty zapraszamy na Marszałkowską – Warszawa centrum (Śródmieście).

Potrzebujesz szybkie tłumaczenie? Prześlij dokumenty do wyceny. Oryginał okaż przy odbiorze.


tłumacze przysięgli języka francuskiego

Zacznijmy od sprawy najważniejszej: kim jest tłumacz przysięgły języka francuskiego?

Według Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły języka francuskiego jest to osoba, która nabyła odpowiednie uprawnienia, zdając egzamin. Nabycie tych uprawnień potwierdziło świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Osoba, która te uprawnienia nabyła, uzyskuje prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, ale dopiero po złożeniu ślubowania wspomnianemu ministrowi i wpisaniu tłumacza na specjalną listę.

Jakie zadania wykonuje tłumacz przysięgły języka francuskiego?

Tłumacz przysięgły realizuje tłumaczenia ustne i tłumaczenia pisemne w komunikacji obywatela z urzędem lub innymi organami państwowymi. W takich postępowaniach wymagana jest albo pieczęć tłumacza przysięgłego (do poświadczania tłumaczeń pisemnych), albo odpowiednie zaświadczenie (do potwierdzenia uprawnień podczas tłumaczeń ustnych). Najprościej więc mówiąc, tłumacz przysięgły języka francuskiego to osoba posiadająca te atrybuty, a tym samym uprawnienia, do wykonywania tłumaczeń w sytuacjach oficjalnych, urzędowych.


Tłumacz przysięgły polsko francuski

Tłumacz przysięgły polsko francuski, jak już podkreśliliśmy, może zajmować się zarówno tłumaczeniami pisemnymi, jak i ustnymi. Jest potrzebny wszędzie tam, gdzie ma miejsce kontakt z urzędem bądź innymi organami państwowymi. Jeśli ktoś posiada dokument wydany we Francji, a musi użyć go w polskim urzędzie? Nie obejdzie się bez tłumaczenia, które wykonać musi właśnie zaprzysiężony w Polsce tłumacz przysięgły polsko francuski.

Osoba francuskojęzyczna chce dokonać jakiejś czynności u polskiego notariusza, a nie komunikuje się w języku polskim? Wsparcie tłumacza przysięgłego będzie nieodzowne. Warto pamiętać, że tłumacz przysięgły polsko francuski pracuje nie tylko w zakresie prawa, choć z tym się najbardziej kojarzy. Tłumacze poruszają się biegle również w innych dziedzinach, które często pojawiają się w dokumentach. Są to między innymi tłumaczenia:

2024 » Tłumacz przysięgły polsko francuski
01.

Techniczne

Tłumaczenia techniczne z francuskiego: ISO, tłumaczenie instrukcji

02.

Prawnicze

Tłumaczenia prawnicze: akty notarialne, dokumenty podpisane u notariusza

03.

Medyczne

Tłumaczenia medyczne: instrukcje z terminologią medyczną

04.

Handlowe

Tłumaczenia handlowe: umowy, faktury, dokumenty firmowe i korporacyjne

Tłumacz przysięgły ma zazwyczaj szeroki wachlarz umiejętności, ponieważ nigdy nie wie, na jaki temat trafi podczas przekładu pisemnego czy ustnego.

Są to osoby niezwykle wszechstronne, dla których problemem nie jest sytuacja, gdy np. w umowie przedwstępnej zakupu nieruchomości napotkają na rozbudowane opisy techniczne budynku.


Tłumaczenia przysięgłe język francuski

Jak widać, tłumaczenia uwierzytelnione, a potocznie tłumaczenia przysięgłe język francuski – język polski mogą odbywać się zarówno ustnie, jak i pisemnie. Tłumaczenia ustne poświadczone najczęściej odbywają się w kierunku z polskiego na francuski. Dlaczego tak się dzieje?

Tłumacz przysięgły języka francuskiego najczęściej wspomaga swoich klientów przekładem w trakcie czynności notarialnych. Wtedy tłumaczy sporządzony po polsku akt na francuski tak, aby notariusz miał pewność, że francuskojęzyczny stawający zrozumiał treść tegoż aktu.

Oczywiście, są również tłumaczenia przysięgłe język francuski na język polski, a właściwie w obydwu kombinacjach, podczas jednej czynności. Dzieje się tak np. podczas przesłuchania, gdzie tłumacz przekłada z polskiego na francuski pytanie urzędnika, a z francuskiego na polski – odpowiedź klienta.

2024 » Tłumaczenia przysięgłe język francuski

Jeśli chodzi o czynności notarialne, czyli te tłumaczone głównie z polskiego na francuski, w naszej praktyce najczęstsze są:

01.

Podpisanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo, ale także zgoda na wyjazd dziecka

02.

Podpisanie umowy przedwstępnej

Albo podpisanie umowy deweloperskiej

03.

Podpisanie umowy zakupu

Podpisanie umowy sprzedaży / zakupu nieruchomości

04.

Zawarcie związku małżeńskiego

Tłumaczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Warszawy

Tłumaczenia wykonywane w obydwu kierunkach, w jakich ostatnio braliśmy udział, to np. rozprawa sądowa.


Tłumacz przysięgły z francuskiego na polski

Choć tłumaczenia ustne odbywają się w obydwu kierunkach, tłumacz przysięgły z francuskiego na polski najczęściej tłumaczy pisemnie.

Dzieje się tak ze względu na to, że zwykle usługi pisemne tłumacza przysięgłego potrzebne są wtedy, kiedy posiadamy jakiś dokument francuskojęzyczny i musimy przedłożyć go w polskim urzędzie wraz z odpowiednim przekładem.

Co najczęściej tłumaczy tłumacz przysięgły z francuskiego na polski?

2024 » Tłumacz przysięgły z francuskiego na polski
01.

Dokumenty samochodowe

Certificat d’immatriculation oraz dokumenty z Belgii

02.

Dowody zakupu – faktury

Faktury z języka francuskiego i na język francuski

03.

Różnego typu umowy

Umowy o pracę, umowy handlowe, kupna -sprzedaży

04.

Umowy spółki

KRS, dokumenty bankowe i inne dokumenty

05.

Dokumenty szkolne

Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia

06.

Dokumenty osobiste

Prawo jazdy, certyfikaty, dowód osobisty, dokumenty medyczne

07.

Akty

Akt małżeństwa, akt zgonu, akt urodzenia

08.

Dokumenty sądowe

Pozwy, wyroki, orzeczenia, nakazy

Warto pamiętać, że tłumacz przysięgły z francuskiego na polski może przetłumaczyć każdy dokument w języku francuskim, niezależnie od kraju jego pochodzenia. Francuski jest językiem urzędowym lub powszechnie używanym w 54 krajach Europy i świata. Warto więc pamiętać, że tłumacz przysięgły języka francuskiego zajmie się też dokumentami z Belgii, Szwajcarii, Kanady, ale również Algierii, Kamerunu czy Maroka.


Osoba zaufania publicznego

2024 » osoba zaufania publicznego

Skoro tłumacz przysięgły języka francuskiego ma dostęp do osobistych dokumentów i sytuacji urzędowych, musi to być ktoś, komu je bez problemu powierzymy. Dlatego warto podkreślić, że tłumacz przysięgły to również osoba zaufania publicznego.

Liczne obowiązki w tym zakresie nakłada na niego prawo oraz wszelkie kodeksy etyki zawodowej. Tłumacz przysięgły języka francuskiego musi zachowywać poufność, zarówno jeśli chodzi o dokumenty, do jakich ma dostęp, jak i wszelką komunikację z klientem. Musi to być osoba bezstronna, a posiadanych informacji nigdy nie może używać dla własnych korzyści. Każdy z tłumaczy z naszego zespołu posiada wyżej wymienione cechy.

Dodatkowo, nasz własny wewnętrzny regulamin potwierdza obowiązek dochowania poufności. Niezależnie więc od tego, jaki dokument musimy przełożyć lub w jakiej sytuacji urzędowej potrzebujemy wsparcia, jednego możemy być pewni. Tłumacz przysięgły, jako osoba zaufania publicznego, to ktoś, kto jest po to, by nam pomóc w zrozumieniu. Wszystkie nasze dane i informacje są u niego bezpieczne.

Tłumaczenia przysięgłe Warszawa centrum

Nasz zespół tłumaczy przysięgłych języka francuskiego zaprasza w godzinach 9:00-18:00 (pon-pt). Zapraszamy do przesyłania dokumentów do wyceny oraz do odbioru osobistego przetłumaczonych dokumentów do centrum Warszawy (Marszałkowska 83) – oryginały dokumentów wystarczy okazać nam jedynie przy odbiorze tłumaczenia.