2024 » Tłumacze przysięgli we Francji

Tłumacze przysięgli we Francji

Zawód tłumacza przysięgłego w różnych krajach podlega różnym regulacjom prawnym, a co za tym idzie – owoce jego pracy w postaci sporządzonych tłumaczeń nie wszędzie są jednakowo traktowane i respektowane. Przykładowo tłumaczenia wykonane we Francji mogą nie być respektowane w Polsce przez niektóre urzędy, ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku wykonania tłumaczenia w Polsce- niektóre francuskie instytucje nie dopuszczą ich do obrotu prawnego. Tłumacze przysięgli we Francji tłumacząc dokument, który przywozimy do Polski niestety nie tworzą dokumentu respektowanego w Polsce.

Pomocna w tym przypadku jest Ambasada RP we Francji. Posiada ona Wydział Konsularny, który to wykonuje albo sprawdza i uwierzytelnia tłumaczenia polsko-francuskie, przeznaczone do prawnego obrotu we Francji i francusko-polskie- respektowane w Polsce.

2024 » Tłumacze przysięgli we Francji

Ile to kosztuje we Francji?

Konsularna opłata za wykonane tłumaczenia 'przysięgłe’ to 30EUR w przypadku tłumaczeń dokumentów standardowych (np.: akty stanu cywilnego) lub dokumentów z treścią powtarzalną. Na tłumaczenie takiego dokumentu Wydział Konsularny daje sobie 4 dni robocze. W przypadku, gdy są to inne dokumenty, koszt tłumaczenia wynosi 90EUR za każdą stronę, a czas oczekiwania wydłuża się nawet do 2 tygodni.

Jak samodzielnie znaleźć tłumacza przysięgłego we Francji?

W celu skrócenia czasu oczekiwania na tłumaczenia, a czasami nawet zmniejszenia kosztów wykonywania tłumaczeń można skorzystać z internetowej wyszukiwarki tłumaczy przysięgłych we Francji dostępnej pod linkiem: tłumacze przysięgli na terenie Francji. By znaleźć tłumacza przysięgłego na terenie Francji wystarczy wybrać 4 pola, czyli wybrać:

  • tłumacza pisemnego lub ustnego (Traducteur / Interprète / Les deux)
  • język źródłowy (Langue source)
  • język docelowy (Langue cible)
  • Region Francji (Région)

A następnie się z nim skontaktować i ustalić cenę oraz termin wykonania przekładu.

Czy tłumaczenie jest konieczne?

Istnieje również możliwość, iż danego dokumentu nie trzeba w ogóle tłumaczyć. Na mocy tzw. Konwencji Ateńskiej, mówiącej o zwolnieniu z legalizacji określonych dokumentów odnośnie stanu cywilnego, w większości urzędów zarówno polskich, jak i francuskich wystarczy wielojęzyczny odpis oryginalnego dokumentu. Przykładowo urzędy stanu cywilnego zarówno w Polsce, jak i we Francji wydają odpisy wielojęzyczne aktów stanu cywilnego. W tej sytuacji tłumacz przysięgły języka francuskiego nie jest konieczny. Niemniej, jeśli nie mieliśmy czasu na odebranie wielojęzycznego dokumentu z urzędu, dokument z języka polskiego należy koniecznie przetłumaczyć na język francuski, jeśli chcę się go okazać w organach administracji publicznej.